Akvapark Egyesület

2008.11.11.

2008 november 11-én az Akvapark Egyesület elnökségi ülést tartott, amelyen az elnökség elfogadta az egyesület tevékenységéről szóló beszámolót és az alapszabály módosítását. Az alapszabály módosítását részben a tagok adataiban bekövetkezett változások aktualizálása, részben az indokolta, hogy az egyesület közhasznú minősítést szerezzen.

Az egyesület tevékenysége eddig is a tudományos-műszaki tevékenység volt, amely megfelel a közhasznú szervezet által végezhető „tudományos tevékenység, kutatás” besorolási kategóriának. A közhasznúság előnye az, hogy az említett cél szerinti tevékenység társasági adómentes, a vállalkozási tevékenység után adókedvezmény illeti meg az egyesületet, ezen kívül illeték- és vámmentességgel is jár a közhasznúság.

Az Alapszabály módosítása elsősorban a közhasznú szervezetre vonatkozó előírások beépítését jelenti és az alap szervezeti felépítésen csak annyi változás történt, hogy az egyesület a jövőben Ellenőrző Bizottsággal is rendelkezik. Az elnökségi ülésen megválasztásra kerültek az egyesület vezető tisztségviselői az alábbiak szerint:

Elnökség:
Dr. Váradi László – elnök
Dr. Majoros Ferenc – társelnök
Dr. Müller Ferenc – társelnök
Dr. Janurik Endre – titkár

Ellenőrző Bizottság:
Bardócz Tamás – elnök
Dr. Szakmáry Sándor – tag
Dr. Müller Tibor – tag
Valentinyi Károly – tag